Sleva!

Anatomia radiologica hominis II příklady a cvičení

220.0

Kategorie:

Popis

Tato publikaci je určena studentů oboru radiologický asistent a dalších nelékařských oborů. Měla by prohloubit jejich znalosti a zlepšit jejich schopnosti samostatně analyzovat a interpretovat základní technické a anatomické údaje z obrazů různých zobrazovacích metod. Tyto znalosti a dovednosti základem jejich budoucí práce.

Zdá se, že odborná praxe na odděleních radiologie, radioterapie a nukleární medicíny ani teoretická výuka tyto znalosti a schopnosti interpretace dostatečně nezajistí. Studenti si opakovaně a oprávněně stěžují na nedostatečnou praxi i nedostatek studijních materiálů.

Proto jsem sestavil soubor více než 90 obrazů, jako doplněk ke knize Anatomia Radiologica Hominis vydané o tři roky dříve. Ve většině radiologických učebnic jsou technické informace z obrazů odstraněny a knihy se soustředí jen na popis anatomických struktur či patologických změn na obrazech.

V tomto souboru obrazů jsou kvůli návaznosti zařazeny některé obrazy z radiologického atlasu s ponechanými popiskami základních struktur, ale většina dalších obrazů popisky neobsahuje a naopak obsahuje základní technické informace, tak jak je vidíme v archivačních obrazový systémech (PACS).  Vysvětlivky těchto informací a údajů na obrazech nejsou u jednotlivých obrazů záměrně zařazeny. Ani označené anatomické struktury na obrazech nejsou v knize doplněny. Studenti musí aktivně tyto znalosti vyhledat buď v knize Anatomia radiologica Hominis nebo je získat z jiných zdrojů. K obrazům si je mohou na příslušné stránky knihy ručně poznamenat.