Kompendium onkologického zobrazování

29.5

Obsah

Na rozdíl od předešlých dílů Kompendií začínáme tuto knihu histologickou klasifikací nádorů a přehledem nejčastější onkomarkerů a laboratorních hodnot, které se vyskytují na žádankách o CT, MR či jiné radiologické vyšetření.

V další  části knihy též podrobněji rozebíráme speciální zobrazovací technicky zahrnující jak SPECT, PET, PET–CT i PET–MR, MR spektroskopii, MR–DWI a DT techniky, parametrické zobrazování včetně různých farmakokinetických modelů a též CT kolonografii. U všech metod stručně popisujeme jejich teoretický základ i klinické uplatnění a hodnocení obrazů i křivek.

Další kapitolou jsou nejčastěji hodnocené změny, které nacházíme u více než 40 % všech vyšetřovaných nemocných na rutinním CT – jedná se o zvětšené či zmnožené lymfatické uzliny a incidentalomy a následně zobrazování metastáz v játrech, plicích mozku a kostech. Poté u 23 nejčastějších maligních nádorů podrobně popisujeme jejich histologickou klasifikaci, etiologie, incidenci, TNM klasifikaci, jejich zobrazovací znaky na všech ZM a též zásady jejich sledování a hodnocení jejich operability. TNM klasifikace je uvedena dle 8. vydání AJCC UICC 2017, které začíná platit v roce 2018.

Efekt léčby je v současnosti závislý téměř výhradně na výsledcích vyšetření zobrazovacími metodami, stejně jako na klinickém stážování nádorů a plánování případné operační léčby.

Klasifikace léčebné odpovědi RECIST, iRECIST a dalších je již vyžadována před schválením úhrady cytostatik ve 2. a 3. léčebné linii od českých zdravotních pojišťoven. V knize rozebíráme nejen tuto ale i další klasifikace nádorů založené na ZM a používané při stážování a / nebo při hodnocení nádorové odpovědi na léčbu včetně klasifikací zohledňujíce specifika biologické léčby. Na závěr knihy uvádíme definice všech epidemiologických pojmů, jejich výpočet a použití v klinické praxi.

Katalógové číslo: KOZ1 Kategórie:

Popis

Anotace

494 stran, 206 tabulek, více než 2400 hesel v rejstříku

Základní histogenetické klasifikace nádorů, přehled nejčastějších onkomarkerů a laboratorních hodnot
Základní typy léčby v onkologii
TNM klasifikace 8. vydání AJCC UICC 2017 – cTNM, pTNM, yTNM
RECIST, iRECIST, RANO, mChoi, EASL a další systémy hodnocení léčebné odpovědi
Strukturované popisy nádorů: BIRAD, LIRAD, LURAD, PIRAD,TIRAD –
Radiologické techniky :  MR difuzní zobrazování, MR perfuze, MR spektroskopii – prinicpy a hodnocené parametry, indikace,  CT dual energy, CT spektrální, CT perfuze, CT kolonografie – prinicpy a hodnocené parametry, indikace,  CEUS, elastografie
Anatomie lymfatických uzlin, normální obraz, lymfadenoaptie
Incidentalomy, metastázy
Podrobný popis nálezů na ZM u 23 nejčastějších nádorů v ČR,

Ďalšie informácie

Hmotnosť 2.2 kg
Rozmery 26 × 8 × 32 cm