Kompendium neuroradiologie a ORL zobrazování dětí a dospělých

1,200.0

Kategorie:

Popis

Obsah a ukázky z knihy jsou dostupné na

https://anatrad.com/neuro_demo/

Kompendium neuroradiologie a ORL zobrazování je rozděleno do 29 kapitol. V první části jsou popsány obrazy akutních stavů včetně CMP, poranění mozku, míchy, neurokrania, páteře i obličejového skeletu, smrti mozku i akutních stavů v ORL.

   V druhé části sjou popsány  variace, anomálie a patologické stavy CNS a ORL.. diferenciální diagnostika dle denzity / signálu na CT / MR a morfologických změn. Porovnáváme jednotlivé diagnózy dle typických zobrazovacích znaků a dle četnosti od prenatální diagnostiky onemocnění a vývojových vad CNS až po demenci.  Od kongenitálních přes degenerativní změny až po nádory. Srovnáváme jejich zobrazování na CT/MR či sonografických obrazech přes využití PET/CT v oblasti ORL nádorů po nádory CNS.

   V poslední části knihy je popis principů a fyzikálních základů nových zobrazovacích technik a přehled všech kontrastních látek. Podrobně rozebíráme nové diagnostické možnosti a vhodné indikace  DWI, SWI, spektroskopie či duálního nebo spektrálního CT, multifázické CT angiografie a všech typů parametrického zobrazování včetně CT perfuze či ADC map.

   Kniha je bohatě ilustrovaná a obsahuje 179 tabulek, více jak 440 jednotlivých pérovek sdružených do 165 didaktických anatomicko-patologických schémat. Encyklopedický charakter knihy a snadnou orientaci umožní 5600 hesel v rejstříku a více jak 1850 křížových odkazů na nosologické jednotky a diagnostické příznaky popisované v různých kapitolách.

Kniha má pomáhat nejen neuroradiologům, radiologům, a otorinolaryngologům, ale též neurologům, neurochirurgům, spondylochirurgům, ortopedům a všem dalším specialistům, kteří využívají výsledky zobrazovacích metod při léčbě onemocnění lebky a mozku, míchy a páteře, krku i obličeje dětí i dospělých.

Od konce dubna budou knihy dostupné za běžnou maloobchodní cenu 1200 Kč též

v Praze v knihkupectví ZDRAVOTNICKÁ LITERATURA. Lípová 6, Praha 2. 

v Brně v knihkupectví  Lékažské knihy, Campus Brno Bohunice

na Slovensku v Trnavě v knihkupectví Trmavské Univerzity,  Univerzitná predajňa UCM, Hajdóczyho ul. č. 1 (cena 50 Euro)

Další informace

Hmotnost 2.5 kg
Rozměry 26 × 8 × 34 cm