Sleva!

Radiologické nálezy

204.0

Každý zkušený radiolog má po určitém čase svůj ustálený slovník používaných výrazů a vlastní strukturu popisu jednotlivých vyšetření. Ten si ale vytváří celý profesionální život. Pro nové zobrazovací metody a postupy musí i zkušený radiolog hledat nové pojmy a výrazy.  

Proto jsme se v knize snažili vytvořit standardní popisy normálních nálezů i patologických změn, jako vodítko pro zkušenější radiology a učební text pro studenty lékařských fakult a začínající radiology.

Kategorie:

Popis

Koedice s nakl. Triton, Počet stran 244, Triton ISBN 80-7254-159-5
Rozměr 12x23cm, váha 0, 40kg

Soubor formulovaných nálezů z různých úseků radiologické činnosti současně umožňuje jednoznačnější pochopení často specifické terminologie.

Kniha na jedné straně brání tomu, aby radiolog nechtěně něco podstatného pominul. Na straně druhé umožňuje pochopení smyslu a hranic diagnostických výpovědí zobrazovacích postupů oborům dalším.  Text knihy se snaží o standardizaci diagnostických postupů a pochopení jejich algoritmů. Kniha se tak stává solidní bazí pro moderní zpracovávání a předávání těchto nálezů systémy RIS a PACS, zrychlujícími komunikaci a pomáhá bránit vzniku nejasností

Osobnost vedoucího autorského kolektivu je známa a oceňována z již dříve vydaného “Kompendia diagnostického zobrazování” téhož nakladatelství. Podařilo se pokrýt všechny podstatné metody a úseky zobrazovací diagnostické činnosti.

V textu se autoři snaží sjednocení koncepce radiologických nálezů a upřesnění jejich dikce i úplnosti odstraňuje chybějící i obecnější zkušenosti s některými metodami a současně upřesňuje jejich popisovou dikci. Přesto ponechávjí dosti prostoru k tomu, aby nález zrcadlil zkušenost a obratnost autorského vyjádření a tím i diagnostikova umu. Snižuje riziko, že v chvatu se něco opomene.

Kniha je dělena do 9 kapitol, každá kapitola obsahuje podrobný anatomický popis dané oblasti a typy nálezů na jednotlivých zobrazovacích metodách. Celkem je v knize 137 popisů nálezů MR, CT, sonografie i prostých snímků.

 

Další informace

Hmotnost 0.4 kg