Zľava!

Kompendium diag. zobraz. dětí, adolescentů, plodů a matek – sleva platí jen při neuplatnění dobírky při volbě doručení a úhrady

40.3

Popis

Kompendium diagnostického zobrazování dětí , adolescentů, plodů a matek
Neuwirth Jiří, Eliáš Pavel, nakl. Nakladatelství Triton a Nakladatelství NEUW, 2014, koedice
zakl. údaje: 932 stran, 132 tabulek, 224 schémat, více než 6500 hesel v rejstříku
Nakladatelství NEUW, ISBN 978-80-903322-7-7,
Nakladatelství Triton, 978-80-7387-725-5
váha 2,7 kg, rozměr A4

Táto publikácia vychádza z pôvodného Kompendiá diagnostického zobrazovania a nadväzuje na neho. Text je doplnený o oddiely opisujúci vývoj plodu, prenatálnej zobrazovanie ao zobrazovanie ochorení tehotných žien. Celkovo je zameraný na problematiku ochorenia detí a adolescentov.
Pôvodný rozsah knihy je výrazne rozšírený o rad nových diagnóz a postupov vrátane MR a sonografického vyšetrovanie plodov, tehotných žien aj nezrelých novorodencov. V knihe nie je zahrnuté zobrazovanie onkologických ochorení a traumatológie dospelých. Týmito témami sa budú zaoberať pripravovanej publikácie Kompendium onkologického zobrazovania a Kompendium muskuloskeletálna rádiológie.
V úvodných kapitole popísané základné klinické symptómy a ich diferenciálna diagnostika v detskom veku, fázy vývoja plodov, detí a adolescentov a základné delenie vrodených vývojových chýb.
V ďalších kapitolách ponúkame čitateľom ucelený prehľad kontrastných látok a ich dávkovanie v jednotlivých vekových skupinách u rôznych vyšetrení a poskytujeme tiež podrobný prehľad meranie radiačných dávok, princípov radiačnej ochrany a nastavenie parametrov pri RTG a CT vyšetrenie detí. V samostatnom oddielu je zhrnutá klasifikácia a zobrazovanie hemoblastózy v detskom veku. V ďalších častiach, usporiadaných tradične podľa orgánových systémov, ponúkame čitateľovi rýchlu orientáciu v diferenciálnej diagnostike chorôb rôznymi zobrazovacími metódami podľa znakov a príznakov.
Rozboru najčastejších ochorení a rádiologických nálezov je venované 55 kapitol. Kniha obsahuje 224 schém a 132 tabuliek s klasifikáciami typov nálezov či ochorenie. Rýchlu orientáciu a jednoduché hľadanie umožní register s viac ako 6500 heslami. Pomocou unikátneho kódu v knihe má každý jej vlastník online prístup na stránkach www.anatrad.com/cz k elektronickej verzii pôvodného Kompendiá diagnostického zobrazovania ak ďalším 4 medicínskym databázam.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 3 kg