Sleva!

Anatomia Radiologica Hominis – multilingual

204.0

Kategorie:

Popis

Vydáno v koedici s nakladatelstvím ČVUT
Počet str.106, ISBN 978-80-903322-6-9, ČVUT 978-80-01-05392-8
Formát A4, váha 0,65 kg

V posledním desetiletí bylo akreditováno mnoho nových zdravotnických nelékařských oboru s bakalářskou či magisterskou
výukou, a to jak na technických školách, tak i na fakultách s výukou zdravotnických oboru, ale bez výuky lékařů. V sylabech jejich výukových programu je velmi podrobně rozepsána výuka anatomie lidského těla. S tím kontrastují velmi často chabé znalosti anatomie u státních zkoušek a malé propojení výuky anatomie a výuky zobrazovacích metod. Většina pracovníku zdravotnických nelékařských oboru se však setkává ve své každodenní práci se zobrazovacími metodami. Archivační obrazové systémy (PACS) v současnosti umožňují prohlížení jednotlivých obrazu on line téměř na každém oddělení.
Předložená publikace umožní všem absolventům zdravotnických nelékařských oboru základní orientaci v radiologické anatomii na rentgenových snímcích i na obrazech výpočetní tomografie, magnetické rezonance nebo ultrazvuku. Pro pochopení cévního systému je v publikaci zařazeno též několik angiografických vyšetření.
Jedním z problému vzájemné komunikace mezi lékaři a technickým zdravotnickým personálem je chybějící výuka lékařské latinské terminologie v těchto oborech. Proto jsou v publikaci u každého obrazu legendy označující 270 základních anatomických struktur
a orgánu v Českém jazyce i v latině. V závěru knihy je Latinsko-Anglicko-Francouzko-Německo-Český,  Švédský slovník použitých výrazu a příslušné rejstříky.
Atlas radiologické anatomie poslouží k anatomické orientaci v nálezech nejen dalším nelékařským oborům, ale i muže být zdrojem nových poznatku pro lékaře, zvláště z ambulantních složek. Ti po dlouhá léta přicházeli do styku s nálezy zobrazovacích metod jen ve formě písemných nálezu. Nyní mají možnost porovnávat písemné nálezy a obrazové výsledky vyšetření, které si přinášejí pacienti na CD nosičích.
Je také možné, že kniha zaujme i laiky, kteří absolvovali nějaké složitější vyšetření a dostanou pro indikujícího lékaře výsledek vyšetření též na CD.
Kniha je rozdělena do 9 kapitol dle anatomie. Jednotlivé anatomické struktury jsou zobrazeny vetšinou na více obrazech s použitím různých zobrazovacích metod. K vyhledání anatomických struktur poslouží dva podrobné rejstříky Český a latinský. Pro lepší orientaci ohledně projekce ci výše a orientace zobrazované oblasti slouží piktogramy v zápatí. V záhlaví je uváděna rtg projekce nebo v případe CT a MR rovina řezu.

Další informace

Hmotnost 0.65 kg