Zľava!

Anatomia Radiologica Hominis – multilingual

8.4

Popis

Vydané v koedici s nakladateľstvom ČVUT
Počet str.106, ISBN 978-80-903322-6-9, ČVUT 978-80-01-05392-8
Formát A4, váha 0,65 kg

 

V poslednom desaťročí bolo akreditované mnoho nových zdravotníckych nelekárskych odbore s bakalársku či magisterskú
výučbou, a to ako na technických školách, tak aj na fakultách s výučbou zdravotníckych odbore, ale bez výučby lekárov. V sylabu ich výučbových programu je veľmi podrobne rozpísaná výučba anatómie ľudského tela. S tým kontrastujú veľmi často chabé znalosti anatómie u štátnych skúšok a malé prepojenie výučby anatómie a výučby zobrazovacích metód. Väčšina pracovníkovi zdravotníckych nelekárskych odbore sa však stretáva vo svojej každodennej práci so zobrazovacími metódami. Archivačné obrazové systémy (PACS) v súčasnosti umožňujú prezeranie jednotlivých obrazu on line takmer na každom oddelení.
Predložená publikácia umožní všetkým absolventom zdravotníckych nelekárskych odbore základnú orientáciu v rádiologické anatómii na röntgenových snímkach aj na obrazoch výpočtovej tomografie, magnetickej rezonancie alebo ultrazvuku. Pre pochopenie cievneho systému je v publikácii zaradených tiež niekoľko angiografických vyšetrení.
Jedným z problému vzájomnej komunikácie medzi lekármi a technickým zdravotníckym personálom je chýbajúce výučba lekárskej latinskej terminológie v týchto odboroch. Preto v publikácii u každého obrazu legendy označujúca 270 základných anatomických štruktúr
a orgánu v Českom jazyku aj v latinčine. V závere knihy je LatinskoAnglicko-FrancúzkyNemeckoSlovenský, Švédsky slovník použitých výrazu a príslušné registre.
Atlas rádiologické anatómia poslúži k anatomické orientácii v nálezoch nielen ďalšom paramedickým odborom, ale aj mužov byť zdrojom nových poznatku pre lekárov, zvlášť z ambulantných zložiek. po dlhé roky prichádzali do styku s nálezmi zobrazovacích metód len vo forme písomných nálezu. Teraz majú možnosť porovnávať písomné nálezy a obrazové výsledky vyšetrení, ktoré si prinášajú pacienti na CD nosičoch.
Je tiež možné, že kniha zaujme aj laikov, ktorí absolvovali nejaké zložitejšie vyšetrenia a dostanú pre indikujícího lekára výsledok vyšetrenia tiež na CD.
Kniha je rozdelená do 9 kapitol podľa anatómie. Jednotlivé anatomické štruktúry sú zobrazené väcšinou na viacerých obrazoch s použitím rôznych zobrazovacích metód. K vyhľadaniu anatomických štruktúr poslúži dva podrobné registre Český a latinský. Pre lepšiu orientáciu ohľadom projekcie ci vyššie a orientácia zobrazované oblasti slúži piktogramy v zápätí. V záhlaví je uvádzaná rtg projekcia alebo v prípade CT a MR rovina rezu.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.65 kg